werkwijze

“Alleen doen waar wij in geloven”

werkwijze

Deskundige begeleiding met aandacht

Binnen een begeleidingstraject kunnen er veel emoties los komen en persoonlijke dingen besproken worden. We vinden het daarom erg belangrijk dat je je prettig en veilig bij ons voelt. Daarom investeren wij in het opbouwen van een vertrouwensband en gaan wij op een gelijkwaardige manier het contact met jou aan. Zo tonen wij ook onze moeilijkheden en kwetsbaarheid, laten we horen en zien wat jouw verhaal met ons doet en voeren wij de oefeningen samen uit. Hiermee laten wij zien dat transparantie en echtheid voor ons belangrijke waarden zijn. Daarnaast kan je erop rekenen dat wij ons houden aan ons beroepsgeheim en beroepscode.

onze visie

Brede blik

Binnen onze begeleiding nemen we alles in ogenschouw en kijken we naar jou als geheel. Alles is namelijk met elkaar verbonden: lichamelijke en mentale gezondheid, verleden en toekomst, nature en nurture, oorzaak en gevolg. Er is niet één oorzaak voor de problemen waar je tegenaan loopt, het is altijd een samenloop van verschillende factoren en omstandigheden (holistische benadering). Binnen de Praktijk richten we onze aandacht daarom op de 8 thema’s bij elk probleem en werken we niet met diagnoses of symptoombestrijding. Daarnaast heeft Jolentha ook aandacht voor beweging en gezonde voeding binnen haar begeleiding.

Spreekt een traject bij ons jou aan, dan starten wij altijd met een vrijblijvend startgesprek. Zo kan je met ons kennismaken en kunnen wij bekijken op welke wijze we je verder kunnen helpen. In dit gesprek bespreken we waar je tegenaan loopt en wat je wensen zijn. We zullen verdere uitleg geven over onze werkwijze en wat je bij ons kan verwachten. Daarnaast ontvang je algemene informatie en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Hierna kan je besluiten of je een traject bij ons wilt starten en eventueel een voorkeur aangeven of je een traject bij Kim of Jolentha wenst.

Het is ook mogelijk om middels beeldbellen het startgesprek te voeren.

methoden

8 thema's

Binnen praktijk Refocus werken wij alleen met technieken en methoden die wetenschappelijk bewezen zijn. Zo maken wij gebruik van tools uit oplossingsgericht coachen, motiverende gespreksvoering, mindfulness en ACT (Acceptatie Commitment Therapie). Daarnaast maken wij gebruik van een stappenplan die als leidraad verweven is in de individuele en groepsbegeleiding. Dit stappenplan is flexibel in te zetten en zal niet bij iedereen in dezelfde volgorde doorlopen worden: Stap 1: Erkenning, gezien worden en verbinden. Stap 2: Opmerken en herkennen. Stap 3: Bewustwording. Stap 4: Loskomen. Stap 5: Acceptatie. Stap 6: Zelfzorg. Stap 7: Waarden. Stap 8: Actie

Bij de individuele en groepstrajecten start je met het scoren van je welzijn, die je bij de afsluiting van het traject opnieuw invult. Zo krijg je zicht op welke stappen je gedurende het traject hebt gemaakt en nog kan maken. Wij maken bij de individuele trajecten samen met jou een begeleidingsplan waarin jouw doelen zijn verwerkt en op welke wijze we hieraan gaan werken. Dit plan zal tussentijds en op het eind geëvalueerd worden.

Wij maken binnen de trajecten gebruik van dagelijkse en wekelijkse oefeningen zodat je zo actief mogelijk aan jouw gewenste verandering kan werken. Middels Whatsapp en via Instagram ontvang je ook tips, reminders en oefeningen. Bij de afsluiting van het traject heb je een eigen plan om verder te werken aan je doelen.

beroepsregistratie

Partner
Partner
Partner

Kwaliteit

We vinden het belangrijk om onze kennis up-to-date te houden en volgen daarom de opleiding tot geregistreerd ACT therapeut en Psychosociaal therapeut. Supervisie en leertherapie maken onderdeel uit van deze opleiding.

We zijn geregistreerd bij de beroepsvereniging NFG en EAC in het Onafhankelijke Therapeuten Register. Zij stellen hoge eisen aan na- en bijscholing, werkervaring en aan de kwaliteit van onze begeleiding. Kim is sinds juni 2018 als Jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd in het SKJ register.

Niet tevreden? Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld én je komt er samen met ons niet uit, kun je een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de NFG voor de klachtenafhandeling, zie onderstaande link:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html